• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

سفره یکبارمصرف 25متری الوان


مشخصات

نوع بسته بندی: لفاف

ابعاد:100*100

متراژ:25متر

تعداد درکارتن مادر:30عدد