• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

کیسه زباله تک رول متوسط


مشخصات

ابعاد:75*55

تعداد رول: 35قطعه پرفراژ دار

تعداد در کارتن مادر:35عدد