• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

کیسه زباله بندداربزرگ


مشخصات

نوع بسته بندی: جعبه

ابعاد:70*65

تعداد در جعبه: 15عدد

تعداد درکارتن مادر: 20عدد