• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

کیسه زباله بنددار متوسط


مشخصات

نوع بسته بندی:جعبه

ابعاد:60*55

تعداد در جعبه:15عدد

تعداد در کارتن مادر:28عدد