• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

کیسه زباله3رول جعبه ای متوسط


مشخصات

نوع بسته بندی: جعبه

ابعاد:75*55

تعداد در جعبه:42عدد

تعداددر کارتن مادر: 20عدد