• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

محافظ غذا25متری


مشخصات

نوع بسته بندی :جعبه

عرض:40سانتیمتر

طول:25 متر

تعداد در کارتن مادر:40 عدد