• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

سفره25متری الوان وسفره 50متری الوان


سفره 25متری

مشخصات:

وزن:250گرم

نوع بسته بندی :لفاف

تعداددرکارتن:30عدد