• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

زباله تک رول


مشخصات:

نوع بسته بندی :لفاف

تعداددرکارتن:35عدد

سایز85*65

سایز:70*55