• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

کیسه فریزر


مشخصات

نوع بسته بندی :لفاف

تعداد:80برگ

سایز:35*25

نوع بسته بندی مادر:کارتن مقوای سه لایه

تعداددرکارتن:100عدد