• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

کیسه فیرزر جعبه ای


مشخصات:

نوع بسته بندی:جعبه مقوایی

تعداد:100برگ

سایز:35*25

تعداددرکارتن:60عدد