• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

کیسه فریزررولی جعبه ای120عددی


مشخصات:

نوع بسته بندی: جعبه

ابعاد:35*25

تعداد درکارتن مادر:45 عدد