• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵

دستکش معاینه لاتکس


دستکش معاینه لاتکس (دقیق پلاستیک) کهن