میلاد مولای مهربانی و امید زندگانی تبریک وتهنیت باد.

میلاد نور برهمگان مبارک.