ابلاغیه حداکثر سهمیه خرید تاریخ ۹۸/۰۶/۲۵ از بورس کالا اعلام شد.