• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵
حلول ماه مبارک شعبان

حلول ماه مبارک شعبان

0 دیدگاه 22 فروردین 1398 چاپ خبر بازدید: 110

امام سجاد (ع)نقل کرده اند مستحب است درهرروز ماه شعبان هنگام ظهر شرعی و نیز نیمه شعبانصلوات شعبانیه خوانده شود.

0 دیدگاه