• ۳۶۶۴۱۰۶۴ - ۰۲۵
سردار شهادتت مبارک.

سردار شهادتت مبارک.

0 دیدگاه 13 دی 1398 چاپ خبر بازدید: 3154

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید .

0 دیدگاه